praktijk voor natuurlijk genezen

menu

Privacy Document

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, voor zover door u zelf tijdens de intake genoemd. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor (anoniem) gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Aangezien u een afspraak heeft gemaakt mag ik u nu mijn klant noemen, en daarom mag ik uw emailadres gebruiken voor het toezenden van mijn Inspiratiemail. Daarvoor kunt u zich zelf weer afmelden door de link onderaan die mail te klikken.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. U heeft het recht op wijziging, aanvulling of op gehele verwijdering van de persoonsgegevens.

 

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, te weten
  “24012 - Behandeling energetische therapie"  of  "24401 - Behandeling paranormale geneeskunde"
 • Als het om een telefonisch consult gaat, komt er bij te staan: 'Zorg op afstand, telefonisch  consult.’
 • de kosten van het consult

 

Privacy op foto

Bij behandeling op afstand wordt gebruik gemaakt van een foto van uw kind. Met deze foto wordt zorgvuldig omgegaan:

 • Tijdens de behandelperiode ligt de foto in een afgesloten kast.
 • Na afronding van de behandelperiode wordt de foto 1 jaar bewaard in een afgesloten, brandwerende en inbraakveilige kast.
 • Indien gewenst wordt de foto direct na behandeling teruggestuurd, of na een jaar.

 

Cookies

Mijn website gebruikt alleen analytische cookies, van Google Analytics. Daarvoor wordt toestemminge gevraagd.

 

Deze website gebruikt cookies voor de registratie van statistieken: Verberg deze melding

naar boven