praktijk voor natuurlijk genezen

menu

Hooggevoelige kinderen: help ze zichzelf te helpen

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het juli nummer 2010 van Spiegelbeeld (onafhankelijk tijdschrift voor spiritualiteit, wetenschap en gezondheid).

Kinderen met PDD-nos, autisme of ADHD hebben niet alleen een ontwikkelingsstoornis, maar zijn vaak ook enorm gevoelig, ofwel hooggevoelig. Emoties van andere mensen, straling van elektrische apparaten, drukte in de omgeving: alles wordt ervaren als drukte binnenin henzelf. Dat is een enorme belasting voor deze kinderen! De één sluit zich vervolgens helemaal af, de ander wordt er druk van of krijgt driftbuien. Hooggevoelige kinderen voelen de invloeden van de omgeving met en ín hun energieveld. Alleen heeft nog nooit iemand dat zo benoemd. Hooggevoelige kinderen kúnnen zelf zorgen dat ze zich beter voelen. Alleen heeft nog nooit iemand ze uitgelegd hoe.

 

Jackelien Cerrone is spiritueel therapeut en werkt in haar praktijk ‘Leven in Licht’ in het Overijsselse Losser vooral en graag met hooggevoelige kinderen. Ze is zelf hooggevoelig en weet dus wat deze kinderen ervaren. Ze ziet en voelt aura’s en weet waar blokkades of zwakke plekken zitten. “Ik maak contact met het kind op een ander niveau. Ik tast hun aura af zoals zij dat zelf onbewust ook doen. Ik voel hun angst, verdriet, boosheid of onzekerheid en ik zie waar die emoties vandaan komen, waar ze door veroorzaakt worden. Ik communiceer met het kind op een intuïtieve manier, op het niveau van het energieveld.” Ook autistische kinderen zijn op deze manier bereikbaar. Deze methode om te leren omgaan met hooggevoeligheid werkt ook voor volwassenen, maar voor kinderen blijkt het makkelijker te zijn, omdat zij minder rationeel denken.

 

Hooggevoeligheid is een auraprobleem

Alles wat leeft heeft een energieveld om zich heen, ook wel aura genoemd. Mensen die hooggevoelig zijn voelen met hun aura. Deze manier van voelen geeft een extra dimensie, maar kan ook problemen opleveren. Zo voelen hooggevoelige kinderen vaak storende invloeden in hun aura; hun energieveld is meestal wazig en te open waardoor zij teveel prikkels doorlaten. Alles komt binnen, ook als het helemaal aan de andere kant van de kamer is. Deze kinderen reageren meestal slecht op straling van elektrische apparaten en aardstraling en voelen heel direct de emoties van andere mensen. Jackelien legt uit: “Als een hooggevoelig kind zich in de buurt bevindt van een volwassene die boos is, voelt het kind die boosheid in zijn eigen lichaam, alsof het van hemzelf is. Zo’n kind begrijpt dan niet waarom hij zich plotseling zo boos voelt. Dat frustreert. En bij andere mensen met andere emoties, bijvoorbeeld angst, komen díe dingen bij dat kind binnen.”

 

Het menselijk energieveld, een veld tot ongeveer een meter om je heen, bestaat uit verschillende auralagen en chakra’s die de auralagen met het lichaam verbinden. Volgens Jackelien is een gezonde aura ‘je eigen ruimte’. “Bij hooggevoelige kinderen zie ik vaak dat de aura niet goed is afgesloten. Dat kan bijvoorbeeld komen door dunne plekken of gaten in de aura, doordat een chakra te ver open staat, doordat de aura te ruim is of de buitenrand van de aura te wazig is. Kinderen die als ‘druk’ worden bestempeld hebben vaak een aura die niet tot aan de grond komt. In zulke gevallen krijgt het kind te veel prikkels binnen die het, doordat het niet goed gegrond is, niet van zich kan laten afvloeien. Hierdoor verandert het gedrag van het kind. Meestal uit zich dit in concentratieproblemen, drukte en woedeuitbarstingen, emotionele pieken en dalen. Soms zelfs in zo ernstige mate dat het kind een diagnose krijgt zoals PDD-nos of ADHD. Andere kinderen sluiten zich af om zich te beschermen tegen al die prikkels en worden dan onbereikbaar. Weer anderen voelen het energieveld van een ander en nemen dat helemaal over, die zijn niet meer zichzelf maar worden een spiegelbeeld van degene waar ze bij zijn, bijvoorbeeld van de vader of moeder of van het kind waar ze mee spelen.”

 

Wat niet werkt: gedrag van het kind beïnvloeden

Hooggevoelige kinderen worden vaak enkel beoordeeld op hun gedrag. Dus worden er maatregelen genomen om het gedrag tegen te gaan. Thuis en op school wordt geprobeerd het aantal prikkels te verminderen. Bij een diagnose van ADHD krijgen zij het medicijn Ritalin voorgeschreven. Op scholen worden de nodige handelingsplannen op deze kinderen losgelaten en soms belanden hooggevoelige kinderen op scholen voor speciaal onderwijs. “Heel vaak kun je hiermee wel een klein beetje invloed uitoefenen op het gedrag”, aldus Jackelien, “maar het kind zelf help je er niet mee. Het werkt allemaal enkel symptoombestrijdend: de oorzaak wordt niet verholpen, alleen de gevolgen worden onderdrukt.”

 

Wat wel werkt: het kind leren zelf zijn energieveld te beïnvloeden

Hoe helpen we deze kinderen dan wel? Volgens Jackelien kunnen hooggevoelige kinderen leren hun energieveld te beschermen of af te sluiten voor storende invloeden uit hun directe omgeving, zoals emoties van andere mensen. “Net als bij iedereen is ook bij hooggevoelige kinderen de aura een afspiegeling van hun emotionele en mentale staat op dat moment. Het kind zelf is daarom de enige die hier iets aan kan veranderen. Ook kinderen met PDD-nos of andere aan autisme verwante stoornissen blijken vaak erg open te staan in bepaalde chakra’s en juist deze kinderen kunnen heel goed leren hun energieveld zelf positief te beïnvloeden. Hoewel men zegt dat deze kinderen niet of slecht kunnen praten over hun emoties, begrijpen ze verbluffend goed wat ik bedoel als ik vertel hoe ze zichzelf kunnen afschermen door de aura sterker te maken of te gronden.”

 

Jackelien is er van overtuigd dat we een hooggevoelig kind moeten helpen zichzelf te helpen. Haar aanpak is net zo effectief als praktisch. “Allereerst maak ik deze kinderen bewust van hun energieveld en de zwakke plekken daarin. Ze voelen dan hoe ruim hun aura is, worden zich er bewust van. Ik leer ze goed contact te maken met de aarde en dan ervaren ze ook dat ze hun drukte zomaar weg kunnen laten stromen in de aarde. Alleen dit al wordt als een geweldige opluchting ervaren. Vervolgens leer ik ze eenvoudige technieken om de zwakke plekken in hun aura te versterken of af te sluiten. Daarbij maak ik gebruik van een tekening die ze op mijn aanwijzingen zelf maken van hun aura en die ze boven hun bed mogen hangen. Ik zeg dan dingen als: ‘Teken die blauwe cirkel maar héél dik en sterk, ga er maar 10 keer omheen. Zo, daar komt geen drukte meer naar binnen!’. Hoewel de ouders er vaak bij staan te kijken met een blik van ‘Waar hébben jullie het over?’ zien ze zelf duidelijk dat hun kind het wél begrijpt. Dat hun kind zich sterker voelt en dat het iets met mijn aanwijzingen kan in de situaties waarin dat nodig is. Ik kan de aura dan wel gezond maken, het kind moet het zelf in stand gaan houden.”

 

Een voorbeeld uit Jackeliens praktijk ‘Leven in Licht’

Jackelien verheldert haar methode graag met een praktijkvoorbeeld. “Een meisje van acht met de diagnose PDD-nos kwam in mijn praktijk omdat ze ernstige woedeaanvallen had. Ik zag in haar aura dat haar zonnevlecht-chakra en haar kruin-chakra veel te wijd open stonden en haar aura was ruim en wazig en kwam maar tot haar knieën. Haar aura was zo groot als het schoollokaal. Dat betekent dat alles wat er in de klas gebeurde – alle kinderen, alle bewegingen, alle emoties, alle geluiden – in haar aura plaatsvond en dus voor haar erg storend was. Ik heb haar laten voelen hoe het voelt als de aura klein en stevig is. En zij heeft ervaren dat ze zelf haar aura groot en klein kan maken en haar chakra’s open en dicht kan zetten. We hebben een tekening gemaakt van haar aura zoals deze goed zou voelen. De afspraak was dat ze die tekening boven haar bed zou hangen en iedere avond en ochtend haar zonnevlecht- en kruin-chakra zou sluiten en de aura sterk zou maken. Haar moeder vertelde mij later dat ze haar dochter hier niet eens aan hoefde te herinneren; het meisje staat iedere dag al uit zichzelf voor de tekening haar chakra’s te sluiten, omdat ze er zoveel baat bij heeft. Fantastisch als je een kind op deze manier methoden aan kan reiken om zelf met hooggevoeligheid om te gaan en weer een gevoel van rust en veiligheid te creëren!”

 

Kijk voor meer informatie op de website van de praktijk van Jackelien Cerrone: www.leveninlicht.nl.

 

Deze website gebruikt cookies voor de registratie van statistieken: Verberg deze melding

naar boven