praktijk voor natuurlijk genezen

menu

Een fobie heeft altijd een logische oorzaak. Maar die oorzaak is onbewust.

Hoe vind je de oorzaak van een fobie?

Fobieën zijn aanhoudende, irreële en intense angstgevoelens als reactie op specifieke externe situaties (Merck Manual) Maar angst voor onweer is niet irreël, als je op jonge leeftijd blikseminslag hebt meegemaakt, waarbij je huis is afgebrand. Maar als je nou vergeten bent wat er gebeurd is? Dan is het een fobie. Het probleem met fobieën is, dat je niet weet wat de logische oorzaak is. Maar die is er altijd wel. Diep weggezakt in het onderbewuste. Hoe vind je de onbewuste oorzaak van je fobie?

 

Omdat je de oorzaak van je fobie niet kent, worden de angst en de vermijdingsdrang steeds erger.

Bij normale angsten kan het denken de angst onder controle houden. Maar juist omdat de oorzaak van een fobie onbekend is, kan het rationele brein er niets mee. Als je niet weet wat je angst veroorzaakte, dan weet je ook niet waar je jezelf tegen moet beschermen. Je vermijdingsgedrag wordt daarom ook steeds ruimer. Het is een kettingreactie, het gaat van kwaad tot erger. Het begint vaak met een angstaanval, daarna krijg je angst voor de angstaanvallen, en uiteindelijk durf je je huis niet meer uit. Maar als je de oorzaak van je fobie kent, is het geen fobie meer, maar een logische angst. En dan krijgt het denken weer grip. Dan valt de vermijdingsdrang ook weg.

Psychologische hulp is niet gericht op de oorzaak, maar op het vermijdingsgedrag.

Hier staat het verhaal van Renske, die met agorafobie (straatvrees) naar een psycholoog ging. Renskes fobie is veroorzaakt door ‘angst voor de angst’, na een angstaanval. Behandeling is gericht op het overwinnen van vermijdingsgedrag: Ondanks de angst tóch doen. Maar wil Renske dat wel? Renske wil dat de angst verdwijnt. Helaas is therapie blijkbaar niet in staat om angst weg te nemen. Bovendien: Deze angst is niet ongegrond, het is angst voor een paniekaanval. En die paniekaanval is ook niet ongegrond. Waarom kreeg Renske die paniekaanval in de Hema? Daar is echt wel een logische, gegronde reden voor. Maar die is niet bekend, en dus ook niet behandeld. De oorzaak van haar fobie zit daarom nog steeds in Renskes onderbewuste. Bij stress of bij de volgende trigger kan haar fobie zomaar weer terugkomen.

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 55% van de genezen patienten krijgt binnen 4 jaar weer angstklachten of depressieve klachten. Logisch, als je de oorzaak niet aanpakt.

Fobieën worden ingedeeld in 3 groepen: agorafobie, sociale fobie en specifieke fobie

1 Sociale fobie
Sociale fobie is angst voor optreden in het openbaar, angst voor afwijzing, om uitgelachen te worden, en faalangst. De oorzaak van sociale fobieën heeft meestal te maken met hooggevoeligheid en overprikkeling. Bij stress is is er meer overprikkeling en daardoor wordt de fobie ook erger. Er zijn energetische oefeningen tegen sociale fobie, zie de tips.

2 Agorafobie
Dit is straat/pleinvrees, angst om de veilige plek te verlaten, angst om niet te kunnen vluchten. Agorafobie is vaak een gevolg van andere angsten. Omdat je je niet veilig voelt durf je niet meer naar buiten. Daarom moet je bij agorafobie altijd zoeken naar de oorspronkelijke angst. Maar soms is pleinvrees een specifieke fobie. Dan is de straat of het plein de trigger die een oude onbewuste herinnering wakker schudt.

3 Specifieke fobie.
Specifieke fobie is een onlogische angst voor iets heel specifieks. Bijvoorbeeld alektorofobie, de angst voor kippen. Hier staat een lijst met meer dan 400 fobieën. Er zijn zoveel fobieën omdat het onderwerp van een fobie alleen maar de trigger is waardoor een herinnering aan een trauma wordt opgeroepen. Dus dat kan van alles zijn.

Triggers van een specifieke fobie kunnen primair zijn of secundair.

Een trigger is datgene, dat herinneringen of angst oproept.

Primaire triggers: Het onderwerp van je fobie is datgene dat je ooit doodsangst heeft gegeven. Bijvoorbeeld honden, bliksem, brand.

Secundaire triggers: Het onderwerp van je fobie is alleen de trigger die een herinnering (en dus de angst) oproept. Bijvoorbeeld knalrode lippenstift kan een enorme angst oproepen als je een onbewust trauma hebt waarbij de dader knalrode lippenstift op had. Je bent niet bang voor lippenstift, maar het maakt de oude angst in je wakker. En hierbij kun je de lippenstift vervangen door alle mogelijke kleuren, geuren, dingen, dieren en situaties die er bestaan. De trigger is vaak opvallend maar onbetekenend. Het krijgt alleen betekenis door de link met het vergeten trauma. En nogmaals: Dit trauma is onbewust. Je weet niet precies wat er gebeurd is, je voelt alleen je emotionele reactie er op.

De oorzaak van fobieën is vaak een onbewuste herinnering uit een eerdere incarnatie.

In het onderbewuste zitten herinneringen uit eerdere levens. Vooral de manier waarop je gestorven bent, blijft in het onderbewuste hangen. Als dit je doodsoorzaak was, dan zitten daar heftige emoties aan vast. Het rationele brein heeft de herinnering van je dood niet verwerkt, omdat daar geen tijd voor was. Deze herinneringen bestaan daardoor alleen uit heftige emoties en beelden, ze zijn niet geordend, gelabeld, gerubriceerd, niet in woorden uitgedrukt. Daarom zijn deze herinneringen voor het rationele bewustzijn niet bereikbaar. Maar deze onbewuste herinneringen aan je doodsoorzaak kunnen wel naar boven komen in dromen. Bijvoorbeeld het beeld dat je aangevallen wordt, of het beeld dat je valt of verdrinkt. En deze onbewuste herinneringen kunnen ook getriggerd worden als je iets tegenkomt dat je eraan herinnert. Je doodsangst komt dan in volle hevigheid terug. je hebt dan een fobie voor datgene waardoor je bent gestorven.

Een paar voorbeelden van specifieke fobieën door doodsoorzaak

Agorafobie (straat/pleinvrees)

Mogelijke oorzaak als het om een specifieke fobie gaat: gevaar door oorlog, bommen, overvallers, heksenvervolging
Een vrouw had pleinvrees door een onbewuste herinnering aan de oorlog. Zij moest in een eerdere incarnatie als kind met haar moeder een plein oversteken terwijl er geschoten werd. Ze was toen zo angstig dat ze verstijfde. Haar haar moeder en broertje renden het plein over en zij bleef alleen achter. Ze voelde toen doodsangst en verlatingsangst. In het huidige leven voelde ze diezelfde enorme angst weer, als ze een plein moest oversteken.

Claustrofobie (angst voor kleine ruimten)

Mogelijke oorzaak van deze fobie: levend begraven zijn, of opgesloten zitten, of ondergedoken zijn, of je moeten verstoppen op een plek waar je je toch niet veilig voelt.
In het verleden werden regelmatig mensen begraven die niet overleden waren. Als ze bijkwamen uit een coma of bewusteloosheid krabten ze aan de binnenkant van hun doodskist tot ze uiteindelijk door zuurstofgebrek stierven. Als je dit hebt meemaakt, dan  begrijp je dat je deze doodsangst weer voelt als je in een lift staat.

Taphophobia (angst om levend begraven te worden)

De oorzaak van deze fobie spreekt voor zich: de ervaring levend begraven te zijn.

Hydrofobie (angst voor water of angst te verdrinken)

Oorzaak: Je bent waarschijnlijk een keer verdronken in een eerdere incarnatie. Een kind raakte steeds in paniek als er water in het gezicht kwam. Hij werkte in een eerdere incarnatie op een schip. Hij was in een storm overboord geslagen, in het donker en met hoge golven die steeds over hem heen sloegen vocht hij om boven water te blijven. Tot hij uitgeput verdronk.

Toxicofobie (angst vergiftigd te worden), Acerofobie (angst voor zuur), of Emetofobie (angst om te braken)

De oorzaak kan een vergiftiging zijn. Een vrouw had maag en darmklachten, en ze had een panische angst om te moeten braken. Ik zag beelden van een eerdere incarnatie waarin zij apotheker was. Zij was vergiftigd met een middel uit haar eigen medicijnkast. Ze voelde wat het gif met haar lichaam deed, ze voelde misselijkheid en krampen, kreeg braakneigingen, wist dat ze vergiftigd was, en had doodsangst. Als ze nu misselijk is, voelt ze dezelfde doodsangst weer.

Latrofobie (angst voor dokters) Pharmacofobie (angst voor medicijnen), Nosocomefobie (angst voor ziekenhuizen)

Mogelijke oorzaak: In het verleden was de medische wetenschap niet zo veilig. Er werd niet gedesinfecteerd, en artsen waren niet erg zachtzinnig. Er zijn heel wat mensen overleden ondanks of dankzij doktershandelingen.

Ceraunofobie (angst voor donder en bliksem), Ligyrofobie (angst voor harde geluiden) of Arsonfobie/Pyrofobie (angst voor brand)

De oorzaak is vaak een blikseminslag met dodelijke afloop in een ver verleden, of oorlogsgeweld.

Acrofobie (hoogtevrees) of Climacofobie (angst om van de trap te vallen)

De oorzaak is waarschijnlijk een val waardoor je gestorven bent.
Soms gaat het om de doodsangst terwijl je valt, soms is de angst de herinnering aan de lange en pijnlijke doodsstrijd door je verwondingen.

Cynofobie (angst voor honden)

Je bent waarschijnlijk overleden aan een hondenbeet, hondsdolheid of een aanval door wolven.

Hoe vind je de oorzaak van je fobie?

De oorzaak van een fobie is altijd specifiek en persoonlijk. Ook een algemene fobie zoals straatvrees of claustrofobie heeft voor iedereen een specifieke oorzaak.
Ik ben energetisch therapeut, en helderziend (Wat is het toch leuk om paranormaal te zijn). Via je energieveld zie ik wat de oorzaak van je fobie is. Als je een fobie hebt voor haaien, honden, onweer enz dan zoek ik de herinnering die dat veroorzaakt heeft. Als je angsten begonnen met een paniekaanval, dan kijk ik wat de trigger was die die eerste angstaanval veroorzaakt heeft, en welke onbewuste herinnering er toen naar boven kwam.

En als je weet wat er precies gebeurd is, dan kun je dat trauma oplossen met visualisatie

De oorzaak van je fobie is heel erg specifiek. Daarom moet de oplossing ook heel erg specifiek zijn gericht op het trauma en de trigger. Ook al is het trauma gebeurd in een eerdere incarnatie, zodra de beelden weer bewust zijn kun je het behandelen als een normaal trauma. Het trauma dat je fobie veroorzaakte gaan we oplossen met visualisatie. Één consult is genoeg. Daarna kun je de visualisaties thuis blijven herhalen.

 

Tips: Wat kun je zelf doen bij angst en fobieën?

Tip1: Een angstaanval kun je stoppen door de energie de andere kant op te sturen.

Angst is een emotie die je energie omhoog laat stromen. Je hoofd slaat op tilt en je bent de grond onder je voeten kwijt. Voel je een angstaanval aankomen? Het helpt al, als je alleen de energie weer naar beneden laat stromen. Dat kan met grondingsoefeningen, of simpelweg door te visualiseren dat aklles naar beneden stroomt. Hier staan goede grondingsoefeningen.

Tip 2: Goed uitademen helpt tegen angst

Bij angst ga je meer inademen, en je gaat hoog ademen. Daardoor word je onrustig en dus angstiger. Dat kun je omkeren door goed uit te ademen. Voel je angst, adem dan he-le-maal uit. pers de laatste restjes lucht uit je longen. Doe dit 2x achter elkaar. Niet veel vaker want dan ga je sterretjes zien. Na 2x helemaal uitademen zul ej merken dat je dieper in je lijf zakt, en dat je ontspant. Angst wordt daardoor zachter.

Tip 3: Neem kinderen met een waterfobie serieus

Kleine kinderen kunnen nog niet zwemmen en weten dat water gevaarlijk is. Dus watervrees is normaal. Maar als je kind in een vorige incarnatie verdronken is, dan begrijp je dat zijn angst echt doodsangst is. Ga er niet van uit dat ze niet willen, of dat ze zich aanstellen. Neem kinderen met waterfobie serieus.

Tip 4: Bij sociale fobie is het belangrijk iets aan je hooggevoeligheid te doen.

Bij sociale fobie heeft hooggevoeligheid een grote invloed. Door angst wordt hooggevoeligheid erger, en door hooggevoeligheid wordt angst erger. Daarom is sociale fobie een vicieuze cirkel waar je lastig uit komt. Hooggevoeligheid wordt veroorzaakt door een te grote aura. Door een te grote aura krijg je meer prikkels binnen, en door overprikkeling voel je meer angst, onrust en onveiligheid. Daarom is het bij sociale fobie een goed idee om te leren je energieveld klein te houden.

Tip 5: Bij paniekaanvallen is het erg belangrijk te weten wat de oorzaak was van de eerste angstaanval.

Wat veroorzaakt meer angst? De spin die je ziet, of de spin waarvan je weet dat hij ergens zit maar die je niet kunt vinden? Daarom is de angst van een fobie erger dan gewone angst: als je de oorzaak van je angst niet kunt vinden, krijg je angst voor de angst. Zorg dat je er achter komt wat die eerste oorzaak was.

Tip 6: Zorg je dat je je fobie niet doorgeeft aan je kinderen

Angsten zijn vaak aangeleerd. Als een moeder op een krukje staat te gillen omdat er een muis rondwandelt, dan leert het kind dat muizen levensgevaarlijk zijn. Of dat muizen vervelend zijn omdat moeder ervan gaat gillen. Hooggevoelige kinderen zijn meer gevoelig voor het overnemen van angsten. Heb jij een fobie, dan mag je je angst gewoon laten zien. Maar zeg er dan wel bij dat het een gekke angst is omdat er geen gevaar is.

Tip 7: Lees en leer alles over het onderwerp van je fobie.

Angst is vaak gebaseerd op onjuiste ideeën. Heb je een fobie voor een bepaalde diersoort, bijvoorbeeld muizen, haaien, schorpioenen, vlinders of slangen? Lees alles wat je erover kunt vinden. Probeer niet naar fotos te kijken maar alleen de teksten te lezen. Daardoor leer je die diersoort op een heel andere manier kennen. Wie weet ga je het interessante dieren vinden!

Zit het probleem wat dieper en heb je er een beetje hulp bij nodig? Maak dan een afspraak voor een consult.

Wat kan ik voor je doen?

  • Ik kan je helpen de oorzaak van de eerste angst bewust te worden. En dat gaan we oplossen met een goede visualisatie.
  • Ik help je de angst voor de angst te doorbreken
  • Als je er sociale angst of pleinvrees door hebt gekregen, dan leer ik je hoe je je veilig kunt voelen in je energieveld (en dus overal!)
  • Ik kan zien of je fobie een oorzaak heeft in het verleden of in een vorig leven. En ook dat lossen we op met een visualisatie.

Wil je leren hoe je zélf je klachten aanpakt met visualisatie?

 

Ik ben Jackelien Cerrone.

Energetisch therapeut en paranormaal therapeut.

Ik communiceer niet met je ratio maar met je onderbewuste.
Via het energieveld en het onderbewuste zoeken we de oorzaak van je klachten. Met helder waarnemen zie ik wat er gebeurd is.
Met energetische therapie brengen we je energieveld in balans.
En met visualisatie lossen we problemen op in het onderbewuste.
Ik ben gespecialiseerd in traumaverwerking en hooggevoeligheid.

Meer over mij lees je hier.

 

Inspiratie en Tips: Je verleden & je Onderbewuste

Nieuwste artikelen:

 

 

Deze website gebruikt cookies voor de registratie van statistieken: Verberg deze melding

naar boven