praktijk voor natuurlijk genezen

menu

Stop pesten!

Ik wil dat pesten stopt!

Ik zie hier in mijn praktijk vaak kinderen die gepest worden. Leuke kinderen, lieve kinderen, vriendelijke kinderen. Ze worden ongelukkig en denken vaak dat het aan henzelf ligt. Maar het is niet hun schuld!

Ik ontmoet in mijn praktijk ook vaak mensen die vroeger gepest zijn. Het heeft hun hele verdere leven beïnvloed. Hun zelfbeeld en zelfvertrouwen zijn beschadigd en ze kunnen moeilijk gelukkig zijn.

Voor ouders, opvoeders, leerkrachten en therapeuten, hier een paar mooie lessen over pesten. Maar ook voor personeelschefs, verzorgers in verzorgingstehuizen en anderen die met pesten te maken hebben en het pesten willen stoppen.

"Een onderwijzeres in New York onderwees haar klas over de gevolgen van pesten. Ze gaf hen de volgende opdracht. Ze gaf alle kinderen in de klas een stuk papier en zei hen het te verfomfaaien, het te verkreukelen, er een prop van te maken, het op de grond te gooien en er op te stampen. Kortom er echt een puinhoop van te maken, maar het niet te verscheuren. De kinderen vonden dat wel een leuke opdracht en deden hun best het blad zo veel mogelijk te verkreukelen. Toen kregen ze de opdracht om het papier voorzichtig weer open te vouwen, zodat het niet scheurde en het weer glad te strijken. Ze liet hen zien hoe vol littekens en vuil het papier was geworden. Toen zei ze de de klas dat ze het papier moesten zeggen dat het hen speet dat ze het zo verkreukeld hadden. Maar hoe vaak ze ook zeiden dat het hen speet en hoe ze hun best ook deden om de kreukels weer uit het papier te halen, het lukte hen niet om het blad in de vorige gladde staat terug te krijgen. Ze wees haar leerlingen op alle littekens die ze achterlieten. En dat die littekens nooit meer zullen verdwijnen, hoe hard ze ook probeerden ze te repareren. Dat is wat er gebeurt als een kind een ander kind pest. Je kan zeggen dat het je spijt, je kan proberen het weer goed te maken, maar de littekens zijn er en die blijven. Mensen van 80 kunnen nu nog navertellen hoe ze op de lagere school gepest werden. De kreukels gingen er niet meer uit. De gezichten van de kinderen in de klas vertelden haar dat haar boodschap was overgekomen."

Voor kinderen en volwassenen die gepest zijn of worden is er een andere versie:

Neem een briefje van €100,-, verfrommel het, stamp erop, ga flink tekeer. Vouw de prop dan weer open. Verfrommeld of niet, vuil of niet, beschadigd of niet, het heeft toch zijn waarde behouden als hij weer uitgevouwen is. Ondanks vouwen en vlekken is het nog steeds compleet en heel.

Verder kunnen scholen gebruik maken van het Pestbriefje. Een echte oplossing voor pesten op school.

"Er is een gewelddadige manier van pesten. Hierbij wil de pester de baas van de klas zijn. Er kunnen spullen afgepakt worden en er kan geschopt of geslagen worden. Je mag nergens aan meedoen en er wordt over je gekletst. Het enige dat je hiertegen kunt doen is op school vragen om het 'Pestbriefje'. Op dit briefje wordt je gevraagd wie er pest, op welke manier, wie er aan meedoen enzovoorts. Je hoeft niet met iemand te praten en je bent dus ook niet aan het 'klikken'. Je mag het briefje samen met een vriend(in) invullen.
De pester krijgt ook een briefje met vragen waarom hij of zij jou pest en een 'Pauzekaartje'. Met dit kaartje moet de pester zich melden bij de pleinwacht zodra hij of zij op het schoolplein komt. De pleinwacht weet hierdoor op wie er extra gelet moet worden.
De pester krijgt opdracht om direct te stoppen. Gebeurt dit niet dan krijgen de ouders van de pester opdracht om hun kind te laten stoppen. Als dit ook niet helpt dan kan het gebeuren dat de ouders van de pester een schadevergoeding moeten betalen en kan de politie worden ingeschakeld."

Doordat alle leerlingen en de ouders via folders geïnformeerd worden gaat er een preventieve werking vanuit. Daarbij wordt bij een pesterij direct actie ondernomen met een goed resultaat op het schoolplein. Voor basisscholen en middelbare scholen.

Een andere methode is M5

"Het Pest-Volg-Systeem van M5, een online meld en registratiesysteem voor pestincidenten, maakt een verantwoord en goed onderbouwde aanpak mogelijk. Alle benodigde gegevens zijn dan beschikbaar om stelselmatig pesten uit de anonimiteit en de sfeer van verdenkingen te halen en duurzaam aan te kunnen pakken."

Bekijk ook deze filmpjes van Children Full of Life, over Meester Kanomori en zijn klas.

Kanamori heeft een bijzondere manier van lesgeven. Hij leert kinderen plezier te hebben en samen gelukkig te worden. Het zijn 5 filmpjes!

Zoek je hulp voor je kind, zodat het zich weer sterk en waardevol kan voelen?

Ik help je kind weer in balans te komen en zich goed te voelen over zichzelf.

Ben je zelf gepest en heb je hulp nodig om je weer goed en waardevol te voelen?

Zit je nu nog met onzekerheid, boosheid en verdriet?  Natuurlijk kun je een afspraak maken om het in 1 consult op te lossen. Het maakt niet uit hoe lang het geleden is.

Deze website gebruikt cookies voor de registratie van statistieken: Verberg deze melding

naar boven